GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE: de GLI

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE: de GLI

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE: de GLI

Met ingang van 2019, hebben de zorgverzekeraars een preventief leefstijlprogramma in het basispakket opgenomen, wat niet verrekend wordt met het eigen risico. De zogenaamde GLI.
De GLI heeft tot doel om mensen meer in beweging te laten komen en af te laten vallen.
Het programma duurt 2 jaar.

Als zorgverleners zijn de huisarts, de diëtist, de fysiotherapeut en de leefstijlcoach bij dit programma betrokken.
Niet iedereen komt in aanmerking voor dit programma, vooral omdat het een programma is ter voorkoming  van bepaalde (welvaarts) ziekten en niet ter genezing.

Mensen die ouder zijn dan 18 jaar en een matig verhoogd gezondheidsrisico hebben (door b.v. overgewicht) kunnen in aanmerking komen.  De huisarts of POH kan beoordelen of u voldoet aan de criteria om het programma te volgen en kan u doorverwijzen naar de leefstijlcoach die u na het motivatiegesprek kan verwijzen naar de andere zorgverleners.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.