LET OP! Belangrijke informatie 2020 omtrent zorgverzekeraars

LET OP! Belangrijke informatie 2020 omtrent zorgverzekeraars

Belangrijke informatie 2020 omtrent zorgverzekeraars

Uit onderzoek blijkt dat steeds minder fysiotherapiepraktijken bereid zijn om contracten van (alle) zorgverzekeraars te tekenen. Fysiotherapeuten geven aan dat dit wordt veroorzaakt door de eisen en regels die in veel contracten worden opgenomen. Hierdoor bepalen niet de fysiotherapeut met de patiënt, maar de zorgverzekeraar op welke wijze er gewerkt dient te worden. Daarnaast, blijkt uit onafhankelijk onderzoek, liggen de tarieven die de zorgverzekeraars de fysiotherapiepraktijken uitbetalen voor een behandeling al jaren onder de kostprijs.

Ook uw praktijk Fysio Barneveld heeft sinds een aantal jaar besloten geen contracten meer te tekenen met zorgverzekeringen die twijfelachtige eisen stellen, waardoor wij niet de kwaliteit van zorg kunnen leveren die wij juist zo belangrijk vinden.

 

Voor 2020 hebben wij WEL contracten afgesloten met:

- DSW

- Menzis

- VRZ

- Stad Holland/DSW

- VGZ

- CZ, OHRA, Nationale Nederlanden

- Zilveren Kruis

(en alle verzekeringen die onder deze hoofdmaatschappijen vallen)

 

Voor 2020 hebben wij GEEN contracten afgesloten met:

- ASR

- Caresq

(en alle verzekeringen die onder deze hoofdmaatschappijen vallen)

 

Wat betekent dit voor u?

Zit u al bij één van deze verzekeringen of indien u in 2020 voor één van deze zorgverzekeringen kiest, verandert er eigenlijk niets voor u. Wij kunnen de kosten voor een zitting rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt dan, afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering, de kosten vergoedt. En kijkt u goed, wanneer u bij dezelfde verzekeraar blijft, of het aanvullende pakket inhoudelijk niet veranderd is voor het nieuwe jaar zodat u niet voor een verrassing komt te staan.

Bent u verzekerd bij één van de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben?

U krijgt van onze praktijk Fysio Barneveld een rekening thuis gestuurd, welke u aan ons dient te betalen. Vervolgens kunt u zelf de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar declareren. U krijgt, afhankelijke van de door u gekozen aanvullende verzekering, (een deel van) de kosten vergoedt.

 

Heeft u een restitutiepolis, dan betekent dit dat u vrij bent om de behandelaar te kiezen die u wenst. U krijgt dan het grootste deel van de kosten (vaak zelfs 100%) vergoed (o.a. Ohra, Delta Lloyd, IAK, Nationale Nederlanden).

 

Indien u wilt overstappen naar een andere verzekering dient u voor 31-12-2019 uw huidige verzekering (schriftelijk) te stoppen. Daarna kunt u tot en met 31-01-2020 uw verzekering wijzigen.

Het KNGF heeft (evenals voorgaande jaren) een selectie gemaakt van de beste polissen voor het verzekeren van fysiotherapie. Deze selectie staat op onze site en hangt bij ons in de wachtruimte.

 

Mocht u vragen aan ons hebben, dan zijn wij te all