Huisregels

Huisregels

Wij vragen u:

 • Uw paspoort of rijbewijs mee te nemen ter identificatie.
 • Uw verzekeringspasje mee te nemen en uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat wordt vergoed door uw verzekering. Met eventuele onduidelijkheden kunnen wij u helpen.
 • Uw verwijsbrief (als u deze heeft, is niet perse noodzakelijk) mee te nemen.
 • Uw afsprakenkaartje iedere behandeling mee te nemen.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.
 • Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt.  Dit kan telefonisch of met een email waarin u, uw naam en de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft. Het antwoordapparaat draait dag en nacht dus ook daar kunt u de afmelding inspreken. Wij kunnen dan meteen op de gereserveerde tijd een andere cliënt helpen waardoor wij u geen kosten in rekening hoeven te brengen. Indien u niet in staat bent om de afspraak af te melden of u bent de afspraak gewoon vergeten dan moeten wij helaas de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u of kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar daar deze een niet uitgevoerde behandeling niet vergoedt.
 • In de wachtkamer plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling dus we proberen een wachttijd te vermijden. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich te melden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis of op uw werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (dit kan op het einde van de behandelreeks maar ook tussendoor) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan zo nodig van ons een verslag mee met daarin alle gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw arts is afgesproken.

 Wat kunt u verwachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben de, in onze praktijk werkzame, fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd of zijn hier mee bezig, in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele therapie, sportfysiotherapie, medische fitness, fysiotherapie bij reuma, medical taping, dry needling, fysiotherapie bij etalagebenen (claudicatiofysiotherapie), fysiotherapie bij Multiple Sclerose en zwemfysiotherapie. Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts wordt u ingepland bij diegene waarvan wordt verwacht dat hij/zij de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten. Heeft u zelf voorkeur voor een fysiotherapeut dan kunt u dit natuurlijk aangeven en plannen wij u bij hem/haar in.
 • Vraag aan de behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en/of uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten in overleg met u advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keer door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit onze praktijk worden behandeld.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorig. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandelingen aangaan. Wij stellen ons open voor (eventuele) constructieve kritiek waarbij ons uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiënten behandeling te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen geven.

Onze specialisaties

Het meest recente nieuws

Hooikoortstape

Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor medical taping bij hooikoortsklachten? De tape wordt op uw rug aangebracht om klachten te verminderen....

Contracten Zorgverzekeraars 2024

De tijd dat de zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpolis aanbieden is weer aangebroken. Ook voor ons, de fysiotherapeut, is de tijd aangebroken dat de zorgverzekeraar hun...

ZwangerFit Stopt

Per 1 mei zullen onze ZwangerFit® lessen worden stopgezet in verband met het afscheid van onze collega Eline, die elders haar carrière gaat vervolgen! Aanmelden...