Werkwijze

Uitleg werkwijze

Vanaf 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist meestal niet nodig is. Heeft u behandeling aan huis nodig en/of bij een chronische indicatie is er wel een verwijzing nodig.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit om vast te stellen of u behandeld kunt worden. Indien dit niet het geval is wordt u verwezen naar de huisarts.

 

De eerste afspraak neemt u mee

  •  uw zorgverzekeringspas
  •  geldig identiteitsdocument
  •  eventueel de verwijsbrief van de arts

Waar bestaat de behandeling van de fysiotherapeut uit? Per screening wordt 10 minuten gereserveerd, voor een behandeling 30 minuten, soms is het nodig wat langer te behandelen, soms korter. Tijdens de eerste behandeling proberen we inzicht te krijgen in uw klachten. Het is nuttig om te weten wat uw klachten heeft veroorzaakt of nog laat voortbestaan. We stellen daarom een aantal vragen (anamnese) in verband met uw klachten, maar ook in verband met uw algehele gezondheidstoestand. Daarna inspecteren we uw houding en voeren een bewegingsonderzoek uit.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten stellen we dan in overleg met u een behandelplan op. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage, dry-needling of medical taping. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten.

Wilt u de afspraak annuleren dan dient u dit 24 uur voor de behandeling door te geven, telefonisch of via de mail.

Vergoeding van de behandeling

Afhankelijk van uw aanvullend pakket worden de behandelingen fysiotherapie (en overige specialisaties) vergoed. Kijk goed uw polis na voordat u een afspraak wilt maken om vervelende verrassingen te voorkomen. Bij een chronische indicatie worden de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dan zal eerst uw eigenrisico worden belast tot het volledige bedrag is betaald. Daarna geldt de vergoeding vanuit de basisverzekering. Tot 18 jaar worden de reguliere behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hebben niet met alle verzekeraars een contract afgesloten. Indien u wilt weten met welke verzekeraar wij een contract hebben afgesloten dan kunt u kijken onder de kop nieuws bij het item: "Contracten zorgverzekeraars 2022."

Zijn er meer behandelingen nodig dan de vergoeding uit uw aanvullend pakket, dan zijn de kosten van de behandelingen voor eigen rekening.

Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut?

De door ons gehanteerde tarieven voor particuliere nota’s vindt u op de tarievenlijst op de website en in de wachtkamer.

Bekijk onze tarieven

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie / cursus) wordt als dat nodig is voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo snel mogelijk op om uw afspraak te verzetten of wordt u, indien mogelijk, door een waarnemer behandeld. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut zelf weer aanwezig is.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG register en CKF.

Waar kunt u terecht met uw eventuele klachten?

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan vinden we het heel normaal dat u dat aan ons vertelt. Op uw verzoek zullen wij daar tijd voor vrij maken. U kunt ervan op aan, dat we uw klacht serieus nemen en in vertrouwen zullen behandelen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Zowel u als wij zijn erbij gebaat die ook te vinden.

Mocht u desondanks de klacht niet kwijt kunnen bij uw eigen fysiotherapeut dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemiddelen. Schroom niet om in dat geval daar om te vragen.
In de praktijk ligt een folder, waarin verdere informatie beschreven staat.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier dat we over u hebben aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien en dat het slechts met uw schriftelijke goedkeuring door anderen mag worden gelezen.

Ook de fysiotherapeut heeft zich bij het behalen van zijn diploma namelijk moeten verbinden aan de geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat alleen een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan.

Tegenwoordig komt het, mede door veranderingen in de ziektewet, steeds vaker voor dat Arbo-diensten en verzekeringsmaatschappijen ons om gegevens vragen. Wij zullen deze alleen dan verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering kenbaar heeft gemaakt daar toestemming voor te verlenen.

Wij vinden het van het grootste belang, dat in die verklaring de naam van de dienst of verzekering, de naam van de arts, alsmede onze praktijknaam vermeld staan. Als wij die verklaring onder bovenstaande voorwaarden niet in ons bezit hebben, dan zijn wij gehouden. aan onze paramedische geheimhoudingsplicht en zullen we geen mededelingen doen.

Verslag verwijzend arts

Aan het eind van de behandeling wordt op aanvraag van de verwijzer en soms als dat tussentijds nodig is, maar alleen met uw toestemming, een verslag naar de verwijzend arts gestuurd. Meestal is dat verslag binnen 1 week na afloop bij de arts aanwezig.

In dat verslag worden gegevens vermeld over het onderzoek, het behandelplan en -doel, de behandeling en het verloop, een eventuele prognose en reden van afsluiten van de behandeling. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts wordt verzonden.

Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk en staat vermeld op onze website.

Archivering

We zijn in principe verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij er voor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd.

Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Onze specialisaties

Het meest recente nieuws

Hooikoortstape

Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor medical taping bij hooikoortsklachten? De tape wordt op uw rug aangebracht om klachten te verminderen....

Contracten Zorgverzekeraars 2024

De tijd dat de zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpolis aanbieden is weer aangebroken. Ook voor ons, de fysiotherapeut, is de tijd aangebroken dat de zorgverzekeraar hun...

ZwangerFit Stopt

Per 1 mei zullen onze ZwangerFit® lessen worden stopgezet in verband met het afscheid van onze collega Eline, die elders haar carrière gaat vervolgen! Aanmelden...